giao dien may tinh
giao dien may tinh
08:59 | 05/12/2013

Khai mạc Hội thảo

“Báo chí - Truyền thông với biến đổi khí hậu Việt Nam”

(Petrotimes) – Ngày 5/12/2013, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức khai mạc Hội thảo “Báo chí - Truyền thông với biến đổi khí hậu” tại Hà Nội. Đây là hội thảo có tầm cỡ quốc gia để thúc đẩy các bên liên quan có thể nhận thức và đưa ra các sáng kiến thay đổi hành vi của công chúng với sự thay đổi khí hậu ở khu vực châu Á. Đây là cuộc hội thảo thứ tư tiếp sau các cuộc hội thảo trước đó đã được diễn ra tại Hongkong, Singapore và Philippin.

Hội thảo là một phần của dự án nâng cao nhận thức “Redraw the line” (vẽ lại ranh giới), dự án No Impact Week (tuần lễ không tác động tới môi trường), Liên minh truyền thông châu Á Thái Bình Dương đối với các vấn đề xã hội sẽ cùng với các bên liên quan tổ chức một số hội thảo một ngày ở cấp khu vực và quốc gia nhằm đánh giá sự hợp tác của báo chí, quảng cáo và ngành giải trí trong các hoạt động phát triển nhận thức của công chúng đối với vấn đề biến đổi khí hậu.

Lũ lụt hàng năm là một trong những hiểm họa đối với Việt Nam

Hội thảo sẽ thảo luận về việc làm thế nào để các bên liên quan liên kết với cơ quan phát triển, các tổ chức NGO, các hiệp hội song và đa phương, truyền thông, quảng cáo và ngành giải trí, cùng các thành phần kinh tế tư nhân có sáng kiến CSR (trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp) liên quan đến phát triển bền vững nhằm thúc đẩy các cuộc đối thoại và hợp tác về vấn đề giảm thiểu vả thích nghi với biến đổi khí

Chương trình hội thảo gồm 5 phiên, với sự tham gia góp mặt của những chuyên gia hàng đầu của giới truyền thông Việt Nam và các nước khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Các vấn đề nổi bật được đề cập và diễn giải trong hội thảo như Quảng cáo – Vai trò và trách nhiệm của các công ty QC, Công ty truyền thông – Quảng cáo các vấn đề xã hội, Sự tham gia của khu vực tư nhân, Sự tham gia của khu vực công và tổ chức xã hội dân sự, Giảm thiểu hay thích nghi: Đâu là ưu tiên cho Việt Nam.

Ngập lụt cục bộ đang trở thành một trong những thiệt hại lớn nhất về kinh tế, cuộc sống người dân.

Hội thảo này sẽ đánh giá vai trò của báo chí, quảng cáo và ngành giải trí trong việc cung cấp cái nhìn rõ ràng hơn của biến đổi khí hậu đối với vấn đề phát triển xã hội, con người và môi trường bền vững thông qua các báo chí với các nội dung được biên tập, các chương trình quảng cáo dich vụ xã hội và việc sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội trên nền tảng Internet.Sự kiện này được hỗ trợ bởi Đại sứ quán Thuỵ Điển, Ngân hàng ADB thông qua dự án “Redraw the line”.

Tùng Dương

Nguồn: