Khai trương trang tin điện tử “Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XII”

Đồng chí Lê Hồng Anh, Trưởng Tiểu ban Tổ chức - Phục vụ Đại hội XII đã bấm nút khai trương trang tin điện tử “Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XII” tại địa chỉ: daihoi12.dangcongsan.vn.


Chiều 14/9, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Tiểu ban Tổ chức - Phục vụ Đại hội XII đã đến dự và bấm nút khai trương trang tin điện tử “Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XII” tại địa chỉ: daihoi12.dangcongsan.vn. Đây là trang thông tin chính thức về Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam trên mạng Internet.

Trang thông tin nhằm cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2010-2015; cổ vũ, động viên những việc làm tốt, những tấm gương điển hình, tinh thần phấn đấu, nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị trong việc thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, lập thành tích chào mừng Đại hội XII của Đảng.

Trang thông tin tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, đảng viên, nhân dân nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội và những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn nêu tại các văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XII của Đảng, qua đó góp phần tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công đại hội và đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 -2020, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống.

Trang thông tin tổ chức nghiêm túc, chặt chẽ, khoa học việc lấy ý kiến và đăng tải ý kiến của các tổ chức chính trị- xã hội, các cán bộ lão thành, các nhà khoa học, văn nghệ sỹ, kiều bào, các tầng lớp nhân dân đóng góp vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng; phát huy được trí tuệ của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, nhất là đông đảo bạn đọc của Trang tin Đại hội XII của Đảng.

Trang tin điện tử Đại hội XII của Đảng gồm 11 chuyên mục, bằng các thứ tiếng: Tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Trung.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tiểu ban Tổ chức - Phục vụ Đại hội XII của Đảng, đồng chí Lê Hồng Anh ghi nhận và biểu dương Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung tâm Báo chí Đại hội XII của Đảng, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và các cơ quan liên quan đã tích cực, chủ động xây dựng và đưa vào vận hành Trang tin điện tử “Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XII”, bảo đảm các yêu cầu về nội dung, hình thức, kỹ thuật và khả năng thông tin, tuyên truyền.

Để Trung tâm Báo chí Đại hội XII của Đảng và Trang tin “Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XII” vận hành tốt, đạt hiệu quả cao nhất, đồng chí Lê Hồng Anh yêu cầu hệ thống các cơ quan báo chí, trong đó có Trang tin “Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XII” cần tập trung cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2010 - 2015; tập trung tuyên truyền, cổ vũ các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, lập thành tích chào mừng Đại hội XII của Đảng.

Cùng với hệ thống các cơ quan báo chí, trang tin “Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XII” tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội; những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn nêu tại các văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XII của Đảng; nêu cao tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, tâm huyết, góp ý xây dựng, hoàn thiện các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng, qua đó góp phần tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng, nhận thức và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, góp phần tổ chức thành công đại hội đảng bộ các tỉnh, thành phố, đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương và Đại hội XII của Đảng.

Thông qua tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội XII của Đảng góp phần củng cố và bồi đắp niềm tin của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vào sự nghiệp cách mạng do Đảng ta lãnh đạo, tất cả vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Công tác tuyên truyền góp phần quan trọng giúp bạn bè ta và nhân dân các nước trên thế giới hiểu được tầm vóc, mục đích, ý nghĩa Đại hội XII của Đảng; đường lối, quan điểm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam được nêu tại Văn kiện Đại hội XII của Đảng.

Các cơ quan báo chí tổ chức tốt việc lấy ý kiến và đăng tải ý kiến của các tầng lớp nhân dân, ý kiến của đồng bào ta đang học tập, sinh sống ở nước ngoài góp ý vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng.

Cùng với đó, các cơ quan báo chí cần có những nội dung tuyên truyền làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các phần tử cơ hội chính trị, các thế lực thù địch lợi dụng việc góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Đại hội XII để tán phát các thông tin, quan điểm sai trái, lệch lạc, tiêu cực, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta.

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh lưu ý: Trang thông tin điện tử “Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XII” cần nâng cao chất lượng nội dung, hình thức, công nghệ - kỹ thuật, an ninh và an toàn thông tin, trở thành trang tin chính thức của Trung tâm Báo chí Đại hội XII của Đảng khi Trung tâm Báo chí chính thức đi vào hoạt động trong thời gian tới.

Hương Thủy (TTXVN)

Chính trị

Hướng tới cộng đồng Asean

Phản hồi

Góc nhìn

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Nguyễn Quang Vinh | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép xuất bản Số 16/GP-TTĐT cấp ngày 11/3/2009
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 04-38267042, 04-38252931(2339,2208)- Fax: 04-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
Đường dây nóng: 0913.663.968 - 0903.293.070
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản
Liên kết site: báo thể thao, ngoại hạng anh, Báo tin tức Mobile, Khám phá