Cập nhật 27/12/2015 22:00:01 (GMT+7)
CNTT - Viễn thông ››

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son giao nhiệm vụ cho lãnh đạo VNPost

- Ngày 28/12/2012, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son đã ký công văn số 3707/BTTTT-TCCB về việc Triển khai thực hiện Quyết định số 1746/QĐ-TTg ngày 16/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ nhằm thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành của VNPost được thực hiện thông suốt, ổn định và hiệu quả.

Triển khai thực hiện Quyết định số 1746/QĐ-TTg ngày 16/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông đã thực hiện tiếp nhận bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại Tổng công ty Bưu chính Việt Nam (VNPost) từ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Đồng thời, ngày 18/12/2012, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành các Quyết định giao nhiệm vụ cho Lãnh đạo VNPost.

Để công tác chỉ đạo, điều hành của VNPost được thực hiện thông suốt, ổn định và hiệu quả trong giai đoạn chuyển tiếp, Bộ Thông tin và Truyền thông đã yêu cầu Lãnh đạo VNPost chủ động bàn giao công việc cho Tổng giám đốc mới của VNPost theo đúng quy định, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Tổng giám đốc mới của VNPost triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ sau khi bàn giao.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son phát biểu tại lễ bàn giao chuyển quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam từ tập đoàn VNPT về BộThông tin và Truyền thông
Lãnh đạo VNPost cũng cần chủ động phối hợp với Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông cùng với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tiếp tục thực hiện phân chia tài sản, nhà, đất tại các tỉnh để sớm hoàn thành việc bàn giao với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Riêng công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên VNPost tạm dừng thực hiện cho đến khi Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện điểm b, c, Khoản 1, Điều 4 của Quyết định số 1746/QĐ-TTg ngày 16/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với Tổng giám đốc mới của VNPost, Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu chủ động tiếp nhận bàn giao công việc từ Tổng giám đốc Tổng công ty theo đúng quy định, quản lý và sử dụng có hiệu quả vốn, tài sản, đất đai, tài nguyên và các nguồn lực khác được giao, tổ chức xây dựng chiến lược phát triển; quy hoạch các dự án thuộc ngành, nghề kinh doanh của VNPost, kế hoạch dài hạn, kế hoạch hàng năm, kế hoạch phối hợp sản xuất kinh doanh trong VNPost, các phương án huy động và sử dụng vốn.

Riêng việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật thuộc thẩm quyền của Tổng giám đốc tạm dừng thực hiện cho đến khi đến khi Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện điểm b, c, Khoản 1, Điều 4 của Quyết định số 1746/QĐ-TTg ngày 16/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

P.V

 
 
 
 
 
 

MobiFone được phép đầu tư truyền hình

Sau khi báo cáo Chính phủ và được chấp thuận về chủ trương, tới đây, Tổng công ty viễn thông MobiFone sẽ tiến hành đầu tư vào lĩnh vực truyền hình.

 
 
 
 

© 1997-2015 Báo VietNamNet. All rights reserved.

Liên hệ Tòa soạn - Nhận tin RSS

® Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo VietNamNet.

Đơn vị quảng cáo: Công ty cổ phần truyền thông VietNamNet

-     Hà Nội. Tel: 04 3772 7988 - Hotline: 0919 405 885
      Email: vietnamnetjsc.hn@vietnamnet.vn

-     Tp.HCM. Tel: 08 3930 9885 - Hotline: 0919 435 885
      Email: vietnamnetjsc.hcm@vietnamnet.vn

VietNamNet