Ba “ông lớn” viễn thông bị phạt hơn 100 triệu đồng

Dân trí Theo kết quả thanh tra do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Công an thực hiện, cả 3 "ông lớn" Viettel, VinaPhone và MobiFone đều vi phạm các quy định về đăng ký thuê bao di động trả trước.

Cục Viễn thông cho biết thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý thuê bao di động trả trước tại văn bản số 169/CPCP-KTN ngày 10/01/2011, số 351/VPCP-KTN ngày 09/4/2011, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Bộ Công an tổ chức đối soát số liệu thông tin thuê bao di động trả trước sử dụng Chứng minh nhân dân (CMND) do Công an thành phố Hồ Chí Minh cấp để đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước.

Căn cứ quy định hiện hành và kết quả đối soát số liệu thông tin thuê bao di động trả trước do Công an thành phố Hồ Chí Minh cung cấp, Cục Viễn thông đã yêu cầu các doanh nghiệp thông tin di động Vinaphone, Mobiphone và Viettel triển khai thực hiện tiếp nhận số liệu thông tin thuê bao, xử lý kết quả đối soát số liệu thông tin thuê bao và báo cáo, kiểm tra kết quả tổ chức triển khai thực hiện.

Cục Viễn thông đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thanh tra đột xuất việc triển khai thực hiện Thông tư 04/2012/TT-BTTTT và kết quả xử lý đối soát số liệu thông tin thuê bao. Qua quá trình thanh tra đã phát hiện một số hành vi vi phạm của các doanh nghiệp thông tin di động.

Ba “ông lớn” viễn thông bị phạt hơn 100 triệu đồng

Theo đó, cả 3 nhà mạng lớn là Viettel, VinaPhone và MobiFone đều cung cấp dịch vụ viễn thông không đúng quy định tại Điều 7 Thông tư số 04/2012/TT-BTTTT ngày 13/4/2012 quy định về quản lý thuê bao di động trả trước.

Các “đại gia” viễn thông đã chấp nhận giấy tờ không đúng quy định khi tiếp nhận đăng ký thông tin thuê bao, không thực hiện đúng quy định việc đăng ký, lưu giữ và sử dụng thông tin thuê bao quy định tại Điều 7 Thông tư số 04.

Ngoài ra, các nhà mạng đã ký hợp đồng ủy quyền tiếp nhận đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước với các đại lý chưa đáp ứng đủ các điều kiện tối thiểu về điểm đăng ký thông tin thuê bao.

Đặc biệt đã có doanh nghiệp không thực hiện yêu cầu từ chối việc cung cấp dịch vụ đối với chủ thuê bao không đăng ký lại thông tin thuê bao khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền có yêu cầu bằng văn bản, vi phạm quy định tại Điều 26 Luật Viễn thông.

Do đó, Cục Viễn thông đã quyết định xử phạt MobiFone số tiền 23,5 triệu đồng; VinaPhone 25 triệu đồng; và Viettel 70 triệu đồng.

Cục Viễn thông đã yêu cầu doanh nghiệp thông tin di động chấm dứt ngay việc chấp nhận giấy tờ không đúng quy định khi đăng ký thông tin thuê bao; Hướng dẫn doanh nghiệp thông tin di động cập nhật cơ sở dữ liệu về thông tin thuê bao theo đúng CMND của chủ thuê bao.

Các nhà mạng cũng phải hướng dẫn doanh nghiệp thông tin di động và các chủ điểm đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước thực hiện đúng các yêu cầu về điều kiện pháp lý; điều kiện tối thiểu về địa điểm và nhân viên giao dịch; điều kiện tối thiểu về trang thiết bị được quy định tại Thông tư số 04/2012/TT-BTTTT ngày 13/4/2012 quy định về quản lý thuê bao di động trả trước.

Ngoài ra, nhà mạng phải hướng dẫn các chủ điểm đăng ký thông tin thuê bao được ủy quyền thực hiện đầy đủ các quy định về niêm yết quy trình đăng ký thông tin thuê bao; thực hiện việc tiếp nhận đăng ký thông tin thuê bao theo đúng quy định ...

Khôi Linh